Academy LMS Course Analytics Addon phân tích khóa học LMS của Học viện v1.0 Miễn phí

Tải xuống miễn phí Addon phân tích khóa học LMS của Học viện LMS v1.0. Phần bổ trợ Phân tích khóa học dành cho LMS của Học viện cung cấp Bản trình bày trực quan về Tiến độ của học viên đối với một Khóa học nhất định và báo cáo đồ họa về việc đăng ký theo tháng.

Tính năng chính

  • Phân tích khóa học
  • Biểu thị bằng đồ họa về tiến độ hoàn thành của học viên
  • Đăng ký khóa học
  • Lọc theo tháng một cách khôn ngoan
  • và hơn thế nữa

Tải xuống Tiện ích phân tích khóa học LMS của Học viện

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần với Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng giao hàng