Academy LMS Scorm Course Addon Học viện LMS Khóa học Scorm v1.0

Tải xuống miễn phí Addon Khóa học Scorm LMS của Học viện v1.0. Addon này cung cấp cơ sở để tạo các khóa học scorm trong cổng Học viện LMS Running Course của bạn. Sử dụng Addon này, bạn có thể Tạo khóa học từ Ispring, Articulate hoặc Adobe charm.

Tính năng chính

  • Trang chơi khóa học scorm
  • Tải khóa học scorm của bạn lên từ trang web bạn đã chọn
  • Tạo khóa học loại scorm
  • và hơn thế nữa

Tải xuống Addon Khóa học Scorm LMS của Học viện

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

Stockifly v4.1.0 – Quản lý thanh toán & hàng tồn kho với POS và tập lệnh cửa hàng trực tuyến

Stockifly v4.1.0 – Quản lý thanh toán & hàng tồn kho với POS và tập lệnh cửa hàng trực tuyến

Stockifly v4.1.0 – Thanh toán & Quản lý hàng tồn kho với POS và Tập lệnh cửa hàng trực tuyến Tải xuống miễn phí