Active Matrimonial Support Ticket Add-on v1.0 Free – Tiện ích bổ trợ vé hỗ trợ hôn nhân tích cực

Tải xuống miễn phí phần bổ trợ vé hỗ trợ hôn nhân đang hoạt động v1.0. Được phát triển với hệ thống hôn nhân hiệu quả nhất có tên là CMS hôn nhân chủ động. Bằng Addon Vé hỗ trợ này kích hoạt các tính năng để người dùng giao tiếp với quản trị viên. Quản trị viên có thể chỉ định nhân viên đánh dấu các tin nhắn hỗ trợ và trả lời chúng.

Tính năng chính

  • Cài đặt dễ dàng từ addon
  • Đặt nhân viên làm tác nhân được chỉ định mặc định
  • Danh mục hỗ trợ
  • Nhân viên hỗ trợ có thể giải quyết yêu cầu
  • và hơn thế nữa

Tải xuống tiện ích bổ trợ vé hỗ trợ hôn nhân đang hoạt động

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần với Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng giao hàng