Admin CMS for WhatsApp Insta Order v1.0.4 – jQuery JSON Store Shop – jQuery XML Store Shop Script – Quản trị CMS cho WhatsApp Insta Order

Quản trị CMS cho WhatsApp Insta Order v1.0.4 – jQuery JSON Store Shop – Tải xuống miễn phí jQuery XML Store Shop Script. Giờ đây, việc quản lý sản phẩm cho Đơn hàng WhatsApp Insta, Cửa hàng cửa hàng jQuery JSON và Cửa hàng cửa hàng jQuery XML đã trở nên dễ dàng. Bạn cần Thêm Sản phẩm bằng Bảng điều khiển CMS này và chỉ cần sử dụng URL json/xml được cung cấp của một trong những Sản phẩm được đề cập ở trên.

Tính năng chính

  • Dễ sử dụng
  • Quản lý CMS dành cho quản trị viên
  • Quản lý sản phẩm dễ dàng
  • Và hơn thế nữa

Tải xuống CMS quản trị cho Đơn hàng WhatsApp Insta

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Một hệ thống vận tải tích hợp để vận chuyển hàng hóa, dịch vụ chuyển phát nhanh và hậu cần Tải xuống miễn phí tập lệnh PHP