ARMember v5.5.1 – WordPress Membership Plugin + Addons – ARMember là Plugin thành viên WordPress một giải pháp dừng để bán Đăng ký WordPress

ARMember v5.5.1 – Tải xuống miễn phí Plugin thành viên WordPress + Addons. ARMember là Plugin thành viên WordPress một giải pháp dừng để bán Đăng ký WordPress, Plugin đăng ký người dùng, Hồ sơ người dùng, v.v. mà không cần có kiến thức nâng cao về lập trình.

Tính năng chính

 • Gói không giới hạn
 • Quản lý thành viên dễ dàng
 • Hạn chế nội dung
 • Nhiều cổng thanh toán
 • Thanh toán định kỳ
 • Cơ sở nội dung nhỏ giọt
 • Nhập, xuất người dùng và cài đặt
 • Thông báo qua email
 • Hạn chế nội dung WooC Commerce
 • Đăng nhập mạng xã hội
 • Huy hiệu và thành tích
 • Hệ thống phiếu thưởng
 • Tích hợp BuddyPress
 • Và hơn thế nữa

Tải xuống Plugin thành viên ARMember WordPress

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS cho mẫu HTML

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS cho mẫu HTML

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS để tải xuống miễn phí mẫu HTML. Bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng