Bioven v1.0 – Business Consulting HTML5 Template Free – Mẫu HTML5 Tư vấn Kinh doanh Miễn phí

Bioven v1.0 – Tải xuống miễn phí mẫu HTML5 tư vấn kinh doanh. Nó là Mẫu HTML5, CSS3 Hiện đại và Sạch sẽ, cũng là Thiết kế dựa trên Bootstrap. Bioven là Mẫu HTML5 dành cho Doanh nghiệp, bạn có thể Thay đổi mọi thứ một cách dễ dàng.

Tính năng chính

  • Pixel hoàn hảo
  • Dễ dàng tùy chỉnh
  • Phông chữ của Google
  • Thiết kế mượt mà và rõ ràng
  • Biểu tượng Flaticon
  • Và hơn thế nữa

Tải xuống mẫu HTML5 tư vấn kinh doanh của Bioven

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

Stockifly v4.1.0 – Quản lý thanh toán & hàng tồn kho với POS và tập lệnh cửa hàng trực tuyến

Stockifly v4.1.0 – Quản lý thanh toán & hàng tồn kho với POS và tập lệnh cửa hàng trực tuyến

Stockifly v4.1.0 – Thanh toán & Quản lý hàng tồn kho với POS và Tập lệnh cửa hàng trực tuyến Tải xuống miễn phí