Bitcoin Faucet v1.0 – Full Android Application | Top Traffic Driving App | Google AdMob | Google Firebase App Source Code – Ứng dụng Android đầy đủ

Vòi Bitcoin v1.0 – Ứng dụng Android đầy đủ | Ứng dụng lái xe giao thông hàng đầu | Google AdMob | Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng Google Firebase. Ứng dụng này được tạo bằng Thiết kế Vật liệu thuần túy và vì đây là một ứng dụng Hoạt động đầy đủ, bạn có thể Tải xuống mã này và Chạy Dự án này trong Android Studio của mình và có thể Tạo APK.

Tính năng chính

  • Chương trình mời và kiếm tiền
  • An toàn 100% với chương trình phụ trợ Firebase
  • Thông báo đẩy
  • Kiểm soát hành vi thao túng
  • AdMob Quảng cáo
  • Thông báo kết thúc hẹn giờ
  • Xuất chi thủ công
  • Và hơn thế nữa

Tải xuống ứng dụng Android vòi Bitcoin đầy đủ

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Một hệ thống vận tải tích hợp để vận chuyển hàng hóa, dịch vụ chuyển phát nhanh và hậu cần Tải xuống miễn phí tập lệnh PHP