Boekoe v1.0 – Book Landing Page HTML – Template Mẫu HTML trang đích sách

Boekoe v1.0 – Tải xuống miễn phí mẫu HTML trang đích của sách. Boekoe là Trang Đích Doanh nghiệp, nó Tập trung vào Nhà xuất bản Sách và cũng có thể được sử dụng cho các loại hình kinh doanh Khác. Đó là Khung UIKit cho Tính linh hoạt và Nhanh nhẹn, đồng thời được phát triển với HTML5 và CSS3 cho Tiêu chuẩn web hiện đại. Ngoài ra, có 2 Bố cục Trang chủ.

Tính năng chính

  • 2+ Trang chủ
  • Thiết kế đáp ứng đầy đủ
  • PSD nhiều lớp
  • Tệp CSS
  • Thiết kế độc đáo, sạch sẽ và hiện đại
  • Và hơn thế nữa

Tải xuống mẫu trang đích khởi nghiệp Boxass

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

Stockifly v4.1.0 – Quản lý thanh toán & hàng tồn kho với POS và tập lệnh cửa hàng trực tuyến

Stockifly v4.1.0 – Quản lý thanh toán & hàng tồn kho với POS và tập lệnh cửa hàng trực tuyến

Stockifly v4.1.0 – Thanh toán & Quản lý hàng tồn kho với POS và Tập lệnh cửa hàng trực tuyến Tải xuống miễn phí