Bookly PRO v5.4 – Appointment Booking and Scheduling Software System – Hệ thống phần mềm đặt lịch và đặt lịch hẹn

Bookly PRO v5.4 – Hệ thống phần mềm đặt lịch và đặt lịch hẹn Plugin WordPress Tải xuống miễn phí. Đặt trước và lập lịch trực tuyến tự động cho WordPress: biểu mẫu Đặt trước hoàn toàn có thể tùy chỉnh với Thanh toán trực tuyến, Thông báo và đồng bộ hóa Lịch Google. Tiện ích bổ sung Bookly Pro bật các tính năng Nâng cao của plugin Đặt lịch hẹn trực tuyến của Bookly.

Tính năng chính

 • Phân tích tích hợp
 • Lịch đồng bộ hóa 2 chiều
 • Đa ngôn ngữ
 • Đặt trước có thể tùy chỉnh hoàn toàn
 • Dịch vụ mong muốn
 • Khả năng tương thích với WooC Commerce
 • Đính kèm tệp
 • 10+ tùy chọn thanh toán trực tuyến
 • Phân tích tích hợp
 • Đặt trước nhiều cuộc hẹn
 • Thanh tiến trình
 • Số lượng nhân viên không giới hạn
 • Nhập hoặc xuất dữ liệu
 • Danh mục dịch vụ
 • Và nữa

Tải xuống Phần mềm đặt lịch và đặt lịch hẹn Bookly PRO

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần với Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng giao hàng