Car Wash Detailing Employee App for Shinewash Flutter v1.0 Source Code – Ứng dụng dành cho nhân viên rửa xe

Ứng dụng nhân viên rửa xe chi tiết cho mã nguồn Shinewash Flutter v1.0 của SaaSMonks trên Ứng dụng cao cấp Codecanyon Tải xuống miễn phí.

Tính năng chính

 • Ứng dụng rửa xe và chăm sóc xe hơi
 • Xem các cuộc hẹn đang diễn ra và đã hoàn thành
 • Thân thiện với nhà phát triển
 • Thông báo đẩy một tín hiệu
 • Quản lý hồ sơ
 • Xem và chỉnh sửa danh mục đầu tư
 • Hệ thống đánh giá và phản hồi
 • Android & Ứng dụng iOS
 • Flatter và Laravel Framework
 • Quản lý thời gian
 • và hơn thế nữa

Tải ứng dụng nhân viên rửa xe chi tiết cho Shinewash Flutter

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần với Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng giao hàng