Classic Invoicer v3.0 – PHP Script – Hóa đơn cổ điển

Classic Invoicer v3.0 – Tải xuống miễn phí PHP Script. Classic Invoicer là một hệ thống quản lý khách hàng và hóa đơn dựa trên web được triển khai bằng Laravel. Nó sử dụng cơ sở dữ liệu jQuery và MYSQL. Hệ thống hóa đơn cổ điển sẽ mang đến cho bạn Cơ hội tạo hóa đơn tùy chỉnh và gửi trực tiếp cho khách hàng của bạn. Hệ thống này cũng sẽ giúp bạn quản lý và theo dõi thu nhập của mình bằng các báo cáo chi tiết mà hệ thống tạo ra.

Tính năng chính

  • Thiết kế đáp ứng
  • Quản lý hóa đơn
  • Mẫu email
  • Quản lý khách hàng
  • Hệ thống thanh toán và chi phí
  • Và hơn thế nữa

Tải xuống Tập lệnh PHP Invoicer Cổ điển

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần với Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng giao hàng