Cognizance v3.3 – Medical Health & COVID-19 Template Free – Mẫu y tế & COVID-19 miễn phí

Cognizance v3.3 – Tải xuống miễn phí mẫu Y tế & COVID-19. Cognizance là một Mẫu HTML Sạch mới dành cho trang web thông tin về Y tế, Sức khỏe, Nhận thức và Phòng chống vi-rút corona. Điều này được tạo ra cho Phòng khám, Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, Bệnh viện, Tổ chức phi chính phủ, Chính phủ, Tình nguyện viên, Cá nhân hoặc bất kỳ ai muốn thông báo cho mọi người về Đại dịch toàn cầu này.

Tính năng chính

 • Bao gồm RTL
 • Hiệu ứng chuyển tiếp mượt mà
 • 6+ Biến thể trình diễn
 • Nhanh, nhẹ và mạnh mẽ
 • Hợp lệ W3
 • HTML5, CSS3 và jQuery
 • Đầy đủ đáp ứng
 • Thiết kế hiện đại và sáng tạo
 • Dễ dàng tùy chỉnh
 • Sẵn sàng cho Retina
 • Biểu mẫu đăng ký MailChimp đang hoạt động
 • Thanh trượt tùy chỉnh
 • Và hơn thế nữa

Tải xuống mẫu Cognizance Medical Health & COVID-19

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Một hệ thống vận tải tích hợp để vận chuyển hàng hóa, dịch vụ chuyển phát nhanh và hậu cần Tải xuống miễn phí tập lệnh PHP