Digitalocean Spaces Add-on for Filebob v1.0 – Module – Tiện ích bổ sung Digitalocean Spaces cho Filebob v1.0 – Mô-đun

Phần bổ trợ Digitalocean Spaces cho Filebob v1.0 – Tải xuống miễn phí mô-đun. DigitalOcean Spaces cung cấp Bộ lưu trữ đối tượng tương thích S3 cho phép bạn Lưu trữ và cung cấp Lượng lớn dữ liệu. Bạn có thể Tạo chúng trong vài giây và sử dụng chúng ngay lập tức mà không cần cấu hình. Quá trình truyền dữ liệu được bảo mật tự động bằng HTTPS và Dung lượng lưu trữ khả dụng sẽ thay đổi quy mô một cách liền mạch.

Tải xuống tiện ích bổ sung Digitalocean Spaces cho Filebob

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

Stockifly v4.1.0 – Quản lý thanh toán & hàng tồn kho với POS và tập lệnh cửa hàng trực tuyến

Stockifly v4.1.0 – Quản lý thanh toán & hàng tồn kho với POS và tập lệnh cửa hàng trực tuyến

Stockifly v4.1.0 – Thanh toán & Quản lý hàng tồn kho với POS và Tập lệnh cửa hàng trực tuyến Tải xuống miễn phí