Duplicator Pro v4.0.3 – WordPress Site Migration & Backup Plugin – Plugin sao lưu và di chuyển trang web WordPress

Duplicator Pro v4.0.3 – Di chuyển & Trang web WordPress Plugin sao lưu Tải xuống miễn phí. Tạo một bản sao lưu các tệp và cơ sở dữ liệu WordPress của bạn. Sao chép và di chuyển Toàn bộ trang web từ Vị trí này sang Vị trí khác trong một vài bước. Tạo Ảnh chụp nhanh đầy đủ về Trang web của bạn.

Tính năng chính

 • Sao lưu tức thì hoặc lên lịch sao lưu
 • Dễ dàng di chuyển WordPress
 • Sao lưu vào Dropbox, FTP, Google Drive, OneDrive và Amazon S3
 • Kéo và thả
 • Giới hạn số lượng bản sao lưu được lưu trữ
 • Thông báo qua email
 • Tự động tạo cơ sở dữ liệu
 • Điểm khôi phục
 • Trình cài đặt hợp lý hóa
 • Duplicator Pro hỗ trợ nhiều trang web
 • và hơn thế nữa

Tải xuống Sao chép Di chuyển và Sao lưu Trang web WordPress

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

BetterLinks Pro v1.7.4 – Rút gọn, theo dõi và quản lý link

BetterLinks Pro v1.7.4 – Rút gọn, theo dõi và quản lý link

BetterLinks Pro v1.7.4 – Rút ngắn, theo dõi và quản lý liên kết Tải xuống miễn phí plugin WordPress