Easy Pricing Tables v3.1.5 – WordPress Pricing Table Plugin Free – Bảng giá WordPress miễn phí

Easy Pricing Tables v3.1.5 – Tải xuống miễn phí Plugin Bảng giá WordPress. Tạo bảng giá của bạn không thể dễ dàng hơn Giống như tên gọi, Easy Pricing Tables là cách dễ nhất để tạo bảng giá WordPress.

Tính năng chính

  • Được thiết kế chuyên nghiệp
  • Thiết kế đáp ứng
  • Bảng giá chuyển đổi cao
  • 6+ Thiết kế sẵn
  • WooC Commerce và Tích hợp giỏ hàng
  • Chuyển đổi giá
  • Cột nổi bật
  • Và hơn thế nữa

Tải xuống Easy Pricing Tables – Plugin WordPress Pricing Table

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

TeleGroupBot v1.6 Nulled – Phần mềm quản lý nhóm Telegram

TeleGroupBot v1.6 Nulled – Phần mềm quản lý nhóm Telegram

TeleGroupBot v1.6 Nulled – Tải xuống miễn phí tập lệnh phần mềm quản lý nhóm Telegram (Nền tảng SaaS)