Eivissa v1.0 – Responsive One Page Template Free – Mẫu một trang đáp ứng miễn phí

Eivissa v1.0 – Tải xuống miễn phí mẫu một trang đáp ứng. Eivissa là một Mẫu hiện đại, phù hợp nhất để sử dụng làm trang web Danh mục đầu tư cá nhân. Cài đặt nhanh chóng và dễ dàng.

Tính năng chính

  • Bố cục đáp ứng
  • Hiệu ứng danh mục đầu tư
  • Biểu mẫu liên hệ Ajax
  • Được tối ưu hóa cho SEO
  • Rất dễ tùy chỉnh
  • Tùy chọn danh mục đầu tư nâng cao
  • Các tính năng của jQuery
  • Rất dễ cài đặt và sử dụng
  • Và hơn thế nữa

Tải xuống mẫu một trang đáp ứng Eivissa

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS cho mẫu HTML

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS cho mẫu HTML

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS để tải xuống miễn phí mẫu HTML. Bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng