Email Verification Email HTML Template Free – Email Xác minh Email Mẫu HTML Miễn phí

Tải xuống Miễn phí Mẫu HTML Email Xác minh Email. Mẫu xác minh email đẹp, sạch sẽ và hiện đại mà giờ đây bạn có thể tận dụng lợi thế của mình Hoàn toàn miễn phí. Với một vài Chỉnh sửa nhanh, giờ đây bạn có thể thiết lập Xác minh email ấn tượng mà mọi người Nhận được khi, chẳng hạn như khi họ đăng ký Bản tin của bạn.

Tính năng chính

  • Thiết kế đáp ứng
  • Nút xác minh
  • Mẫu email xác minh điện tử
  • Đã bao gồm hình ảnh
  • Kêu gọi hành động Các nút
  • và hơn thế nữa

Tải xuống mẫu HTML email xác minh email

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS cho mẫu HTML

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS cho mẫu HTML

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS để tải xuống miễn phí mẫu HTML. Bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng