Fat Services Booking v4.8 – Automated Booking and Online Scheduling WordPress Plugin – Đặt chỗ tự động và Plugin WordPress lập kế hoạch trực tuyến

Đặt trước dịch vụ Fat v4.8 – Tải xuống miễn phí plugin WordPress đặt trước và lập lịch trực tuyến tự động. Đặt trước dịch vụ béo là plugin WP cung cấp cho bạn Đặt trước tự động và Lập lịch trực tuyến cho các dịch vụ của bạn. Nó quét Lịch để biết tính khả dụng và trích xuất Thời gian miễn phí. Nó được tạo cho các nhóm lớn với khả năng Kiểm soát dễ dàng đối với Dịch vụ, Khách hàng, Lịch và Nhân viên của bạn. Bạn có thể Theo dõi các cuộc hẹn trong chế độ xem Lịch.

Tính năng chính

 • Đặt trước đa năng
 • Lên lịch cuộc hẹn dễ dàng
 • Mã phiếu giảm giá
 • Bảng điều khiển quản trị mạnh mẽ
 • PayPal, Stripe, myPOS, przelewy24, Thanh toán tại chỗ
 • Mẫu email
 • Sẵn sàng dịch
 • Đặt trước nhiều lần
 • Tương thích với Visual Composer
 • Lịch sử đặt trước
 • Và hơn thế nữa

Tải xuống Đặt lịch dịch vụ béo và Lên lịch trực tuyến

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Một hệ thống vận tải tích hợp để vận chuyển hàng hóa, dịch vụ chuyển phát nhanh và hậu cần Tải xuống miễn phí tập lệnh PHP