Flutter Hotel Booking and Hotel Management in Flutter Booking Hotel Apps Source v1.0 – Đặt phòng khách và quản lý khách sạn

Đặt phòng khách sạn Flutter và quản lý khách sạn trong ứng dụng Flutter Booking Hotel Nguồn v1.0 Tải xuống miễn phí. Flutter là một ứng dụng di động mã nguồn mở. Nó được sử dụng để phát triển Ứng dụng cho Android và iOS, đồng thời Là Phương pháp Chính để Tạo Ứng dụng cho Google Fuchsia, tiện ích Flutter Kết hợp tất cả các Điểm khác biệt quan trọng của nền tảng như Cuộn, Điều hướng, Biểu tượng và Phông chữ.

Tính năng chính

  • Ứng dụng Android và iOS
  • Đa ngôn ngữ
  • Thiết kế chất lượng cao
  • Tiện ích Flutter
  • Hỗ trợ RTL
  • Và hơn thế nữa

Tải xuống Flutter Hotel Booking và Quản lý khách sạn trong ứng dụng Flutter Booking Hotel

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần với Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng giao hàng