Genius HYIP v2.0 – All in One Investment Platform Script – Tập lệnh nền tảng đầu tư tất cả trong một

Genius HYIP v2.0 – Tải xuống miễn phí tập lệnh nền tảng đầu tư tất cả trong một. Genius HYIP là Giải pháp Hoàn chỉnh và Tập lệnh Đầu tư HYIP Tự động cho Nền tảng Đầu tư Trực tuyến. Genius HYIP được tạo ra cho chủ Doanh nghiệp muốn Bắt đầu và Quảng bá Doanh nghiệp của họ trong lĩnh vực Đầu tư Trực tuyến.

Tính năng chính

 • Chế độ tối
 • Thống kê bảng điều khiển thông minh
 • Hệ thống tiền gửi
 • Cơ hội nhiều loại tiền tệ
 • Thông báo theo thời gian thực
 • Cơ hội bán vé
 • Nhật ký hoa hồng giới thiệu
 • Máy tính lợi nhuận
 • Sắp xếp và tìm kiếm giao dịch nâng cao
 • Thông báo qua SMS
 • 24+ Cổng thanh toán tự động
 • Hỗ trợ RTL
 • Hệ thống giới thiệu đa cấp
 • Thông báo qua email
 • Đa ngôn ngữ
 • Quản lý tiền gửi và thanh toán
 • Phiếu hỗ trợ
 • Bảo mật xác thực 2 yếu tố
 • Hệ thống quản lý nội dung
 • Và hơn thế nữa

Tải xuống Nền tảng đầu tư tất cả trong một Genius HYIP

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Một hệ thống vận tải tích hợp để vận chuyển hàng hóa, dịch vụ chuyển phát nhanh và hậu cần Tải xuống miễn phí tập lệnh PHP