Human Resources Management v1.4 – HR Module for Perfex CRM Addon – Quản lý nguồn nhân lực

Quản lý nguồn nhân lực v1.4 – Mô-đun nhân sự cho phần bổ trợ Perfex CRM Tải xuống miễn phí. Mô-đun này dành cho Perfex CRM, giúp các Công ty tiết kiệm thời gian và Quản lý nguồn nhân lực của họ trực tiếp trong Trang tổng quan của họ.

Tính năng chính

  • Phụ cấp
  • Vị trí công việc
  • Nơi làm việc
  • Mức lương
  • Phiếu thanh toán
  • Và hơn thế nữa

Tải xuống Mô-đun nhân sự quản lý nhân sự cho Perfex CRM

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Một hệ thống vận tải tích hợp để vận chuyển hàng hóa, dịch vụ chuyển phát nhanh và hậu cần Tải xuống miễn phí tập lệnh PHP