Internet Speed Test with Amazing UI v1.9 – App Source – Kiểm tra tốc độ Internet với Amazing UI v1.9

Kiểm tra tốc độ Internet với Amazing UI v1.9 – Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng. Điều này cho phép bạn kiểm tra Tốc độ Internet của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng ở mọi nơi, Máy chủ ookla được sử dụng ở đây để bạn có thể Kiểm tra tốc độ Internet của mình một cách rất chính xác. Đây là một Ứng dụng nhỏ giúp bạn dễ dàng sử dụng. Ngoài ra, bạn có thể Chia sẻ kết quả Kiểm tra tốc độ của mình với Ứng dụng khác mà bạn chọn bằng một cú nhấp chuột.

Tính năng chính

  • Lịch sử kiểm tra
  • Tốc độ tải xuống/tải lên theo thời gian thực
  • Quốc gia vị trí
  • Thay đổi MBP hoặc MB/s bằng một lần nhấn
  • Hướng dẫn tạo chủ đề ứng dụng
  • Quảng cáo AdMob và Facebook
  • Màn hình chính
  • Và hơn thế nữa

Tải xuống Kiểm tra tốc độ Internet với giao diện người dùng tuyệt vời

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần với Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng giao hàng