Kean v1.0 – Cleaning Services HTML5 Template Free – Mẫu HTML5 Dịch vụ Dọn dẹp Miễn phí

Kean v1.0 – Tải xuống miễn phí mẫu HTML5 của dịch vụ dọn dẹp. Kean là một Chủ đề HTML5 của Dịch vụ Dọn dẹp. Đó là Mẫu HTML5, CSS3 Hiện đại và Sạch sẽ, cũng là Thiết kế dựa trên hệ thống Bootstrap Grid.

Tính năng chính

  • Dễ dàng tùy chỉnh
  • Pixel hoàn hảo
  • Thiết kế mượt mà và rõ ràng
  • Phông chữ của Google
  • Biểu tượng Flaticon
  • Và hơn thế nữa

Tải xuống mẫu HTML5 của Kean Cleaning Services

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS cho mẫu HTML

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS cho mẫu HTML

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS để tải xuống miễn phí mẫu HTML. Bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng