Kompi Lyrics (Premium) – Blogger Template for Lyrics Website – Mẫu Blogger cho trang web lời bài hát

Kompi Lyrics (Premium) – Mẫu Blogger dành cho Trang web Lời bài hát Bởi Kompiajaib Tải xuống Miễn phí. Kompi Lời bài hát thường các blog Lời bài hát chỉ hiển thị bài hát Lyrics, Phần Đăng Bài được Thu Hẹp Hơn và 2 Thanh Bên Trái và Phải của blog. Mặc dù sử dụng 2 Sidebar bên trái và bên phải của Blog nhưng phần Tải đầu tiên là phần Bài viết, sau đó đến Sidebar bên trái rồi đến Sidebar bên phải.

Tính năng chính

  • Thân thiện với SEO
  • Mẫu HTML5 và CSS3
  • Ba cột
  • Xây dựng bằng bootstrap
  • Disqus, Blogger và Hệ thống bình luận trên Facebook
  • Tải nhanh
  • Thiết kế bố cục rõ ràng
  • và hơn thế nữa

Tải xuống Mẫu Blogger Lời bài hát Kompi

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

PlayLab v2.7 Nulled – Nền tảng phát trực tuyến phim theo yêu cầu

PlayLab v2.7 Nulled – Nền tảng phát trực tuyến phim theo yêu cầu

PlayLab v2.7 Nulled – Nền tảng phát trực tuyến phim theo yêu cầu Tải xuống miễn phí tập lệnh PHP