Laravel Nova v4.19.6 Nulled – Bảng quản trị cho dự án Laravel

Laravel Nova v4.19.6 Nulled – Bảng quản trị dành cho mẫu Bảng điều khiển dự án Laravel Tải xuống miễn phí. Nó hoàn toàn đáp ứng, Nova là Bảng quản trị được thiết kế đẹp mắt cho Laravel. Được chế tạo cẩn thận bởi những Người sáng tạo của Laravel, Nova được thiết kế để giúp bạn trở thành Nhà phát triển năng suất nhất trong Galaxy.

Main Features

 • Advanced components
 • Automatic Filters
 • Dashboard Notifications
 • Powerful Search
 • Resource Management
 • Conditional Fields
 • Responsive Layout
 • Easy to use
 • Login and Register Page
 • Profile
 • Email templates (Basic, Alert, Billing)
 • and more

Live Demo: View Demo

https://jiourl.com/VMPiq

https://ouo.io/ZtWgV7

https://jiourl.com/gNRlZ

Xem thêm đề xuất

Agon v1.14.2 Nulled – Tập lệnh cơ quan đa năng Laravel

Agon v1.14.2 Nulled – Tập lệnh cơ quan đa năng Laravel

Agon v1.14.2 Nulled – Tải xuống miễn phí tập lệnh dành cho cơ quan đa năng của Laravel. Agon là Mẫu SASS, Đại lý, Khởi nghiệp đa năng