Link .Net Core Social Network System (v4) – Net Project – Liên kết Hệ thống mạng xã hội .Net Core (v4) – Dự án Net

Liên kết Hệ thống mạng xã hội .Net Core (v4) – Tải xuống miễn phí dự án .Net Framework. Liên kết là một Mạng xã hội được sử dụng để cải thiện sự hợp tác và giao tiếp giữa các nhóm người. Nó Cho phép họ Tương tác, Giao tiếp, Chia sẻ và Tiêu thụ thông tin, Suy nghĩ và ý tưởng. Ngoài ra, nó Kết hợp các cá nhân thành các nhóm Cụ thể như Phân khu Khu dân cư.

Liên kết tải xuống Hệ thống mạng xã hội .Net Core

Live Demo: Xem Demo

https://www.file-upload.com/rlyen8evukmz

https://www.solidfiles.com/v/6dBNXMMLegAgD

http://zofile.com/0sngibvlpn06/Link_.Net_Core.rar

Xem thêm đề xuất

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS cho mẫu HTML

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS cho mẫu HTML

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS để tải xuống miễn phí mẫu HTML. Bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng