Math Memory – HTML5 Math Game Source Code – Bộ nhớ toán học – Mã nguồn trò chơi toán học HTML5

Bộ nhớ toán học – Tải xuống miễn phí mã nguồn trò chơi toán học HTML5. Đây là một trò chơi trí nhớ trong đó Người chơi phải ghép 16 thẻ theo phép toán (cộng, trừ, nhân, chia).

Tính năng chính

  • Xây dựng 3
  • Phong cảnh 3840×2160px
  • Trò chơi HTML5
  • Dễ dàng thay thế hình ảnh
  • Trình duyệt HTML5
  • Điều khiển bằng chuột và cảm ứng
  • Và hơn thế nữa

Tải xuống Math Memory – Trò chơi toán học HTML5

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS cho mẫu HTML

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS cho mẫu HTML

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS để tải xuống miễn phí mẫu HTML. Bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng