MightyStore Dokan Multi Vendor v5.0 – Flutter E-commerce Full App Source Code – Mã nguồn đầy đủ ứng dụng thương mại điện tử

MightyStore Dokan Multi Vendor v5.0 – Tải xuống miễn phí toàn bộ mã nguồn ứng dụng thương mại điện tử Flutter. Ứng dụng Mighty Store là ứng dụng Universal dành cho ứng dụng Thương mại điện tử Được xây dựng từ Flutter Framework do Google phát triển. Ứng dụng Tối ưu này giúp tiết kiệm rất nhiều Giờ mà lẽ ra bạn phải dành cho việc Thiết kế, Phát triển và Thử nghiệm.

Tính năng chính

 • Hỗ trợ đa nhà cung cấp Dokan
 • Đăng nhập OTP
 • Google và Apple Signing
 • Phương thức vận chuyển
 • Nhiều thuộc tính sản phẩm
 • Chế độ xem web và cổng thanh toán gốc
 • Tin tức và blog
 • Tích hợp AdMob
 • Thời gian giao hàng và nhận hàng
 • RTL ngôn ngữ
 • Chế độ tối và sáng
 • Thông tin giảm giá sắp tới
 • Theo dõi lô hàng
 • Chức năng tìm kiếm và lọc
 • và hơn nữa

Tải xuống Ứng dụng thương mại điện tử MightyStore Dokan Multi Vendor Flutter

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần với Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng giao hàng