Mollie Payment Method for RISE CRM v1.0 – Nulled Plugin – Phương thức thanh toán Mollie cho RISE CRM v1.0

Phương thức thanh toán Mollie dành cho RISE CRM v1.0 – Tải xuống miễn phí tập lệnh PHP không có giá trị. Cổng thanh toán Mollie là một Plugin thanh toán hóa đơn cho RISE CRM. Bạn có thể cài đặt và cấu hình nó một cách dễ dàng. Nó yêu cầu RISE v2.8 trở lên.

Tính năng chính

  • Thanh toán Mollie
  • Cấu hình dễ dàng
  • Đáp ứng
  • Và hơn thế nữa

Tải xuống Phương thức thanh toán Mollie cho RISE CRM

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Một hệ thống vận tải tích hợp để vận chuyển hàng hóa, dịch vụ chuyển phát nhanh và hậu cần Tải xuống miễn phí tập lệnh PHP