Multi Player Tic Tac Toe Game using Firebase Realtime Database App Source – trò chơi Tic Tac Toe Nguồn ứng dụng cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase

Trò chơi Tic Tac Toe nhiều người chơi sử dụng Mã nguồn ứng dụng cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase Tải xuống miễn phí. Trò chơi Tic Tac Toe trực tuyến nhiều người chơi.

Tính năng chính

  • Thiết kế giao diện người dùng hấp dẫn
  • Ba chế độ
  • Đơn giản và dễ sử dụng
  • Hoàn toàn kỹ thuật
  • Mã dễ hiểu
  • Chế độ nhiều người chơi
  • Và hơn thế nữa

Tải xuống Trò chơi Tic Tac Toe nhiều người chơi bằng Cơ sở dữ liệu thời gian thực của Firebase

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần với Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng giao hàng