NodPay v1.1–Online Payment App Web Application – Ứng dụng web ứng dụng thanh toán trực tuyến

NodPay v1.1 – Tải xuống miễn phí ứng dụng web ứng dụng thanh toán trực tuyến. NodPay là một Ứng dụng thanh toán trực tuyến, một Trạm thanh toán PayPal để đặt một số khoản phí để được Thanh toán từ Khách hàng của bạn. Đó là Cổng thanh toán an toàn, đa ngôn ngữ và một ứng dụng Easy.

Tính năng chính

  • Hiển thị hóa đơn
  • Thanh toán trực tuyến PayPal và Stripe
  • Thống kê thanh toán
  • Đa ngôn ngữ
  • Kiểm soát lô hàng
  • và hơn thế nữa

Tải xuống ứng dụng thanh toán trực tuyến NodPay

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

Stockifly v4.1.0 – Quản lý thanh toán & hàng tồn kho với POS và tập lệnh cửa hàng trực tuyến

Stockifly v4.1.0 – Quản lý thanh toán & hàng tồn kho với POS và tập lệnh cửa hàng trực tuyến

Stockifly v4.1.0 – Thanh toán & Quản lý hàng tồn kho với POS và Tập lệnh cửa hàng trực tuyến Tải xuống miễn phí