Offline Payment Gateway Plugin v3.0 – for LaraClassified and JobClass – Plugin Cổng thanh toán ngoại tuyến v3.0 – dành cho LaraClassified và JobClass

Plugin Cổng thanh toán ngoại tuyến v3.0 – dành cho Tải xuống miễn phí phần bổ trợ LaraClassified và JobClass. Chấp nhận Thanh toán từ Nhà quảng cáo bằng Chuyển khoản Ngân hàng và Séc hoặc Tiền mặt.

Tính năng chính

  • Cài đặt dễ dàng
  • Chấp nhận thanh toán từ nhà quảng cáo bằng chuyển khoản ngân hàng, séc hoặc tiền mặt
  • Cài đặt dễ dàng
  • Bật và tắt cổng thanh toán
  • Và hơn thế nữa

Tải xuống plugin Cổng thanh toán ngoại tuyến

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần với Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng giao hàng