Offline Payment Gateway Plugin v3.0 – for LaraClassified and JobClass – Plugin Cổng thanh toán ngoại tuyến v3.0 – dành cho LaraClassified và JobClass

Plugin Cổng thanh toán ngoại tuyến v3.0 – dành cho Tải xuống miễn phí phần bổ trợ LaraClassified và JobClass. Chấp nhận Thanh toán từ Nhà quảng cáo bằng Chuyển khoản Ngân hàng và Séc hoặc Tiền mặt.

Tính năng chính

  • Cài đặt dễ dàng
  • Chấp nhận thanh toán từ nhà quảng cáo bằng chuyển khoản ngân hàng, séc hoặc tiền mặt
  • Cài đặt dễ dàng
  • Bật và tắt cổng thanh toán
  • Và hơn thế nữa

Tải xuống plugin Cổng thanh toán ngoại tuyến

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Một hệ thống vận tải tích hợp để vận chuyển hàng hóa, dịch vụ chuyển phát nhanh và hậu cần Tải xuống miễn phí tập lệnh PHP