PayDay v1.9 Nulled – HRM Solutions PHP Script – Tập lệnh PHP Giải pháp Nhân sự

PayDay v1.9 Nulled – Giải pháp HRM PHP Script Tải xuống miễn phí. Ngày trả lương là một Giải pháp quản lý nhân sự hiện đại và năng động để duy trì mối quan hệ hiệu quả với Tổ chức và Nhân viên. Việc theo dõi Nhân viên và các Hoạt động hàng ngày của họ trở nên Dễ dàng hơn và tốn ít thời gian hơn. Quản lý nhân viên và tiền lương là Mục tiêu chính giúp hỗ trợ theo cách tốt nhất có thể.

Tính năng chính

 • Bàn công việc
 • Bảng điều khiển thông tin
 • Trình quản lý hồ sơ
 • Quản lý nhân viên
 • Trạng thái nghỉ phép tiếp theo của nhân viên
 • Quản lý công việc
 • Vai trò và quyền của người dùng
 • Chủ đề tối
 • Hệ thống đục lỗ vào/ra
 • Lịch nghỉ lễ
 • Thống kê nhân viên
 • Phê duyệt nghỉ phép đơn và đa cấp
 • Điểm danh
 • Và hơn thế nữa

Tải xuống Tập lệnh PHP Giải pháp Nhân sự PayDay

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần với Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng giao hàng