Paystack Payment Gateway for Perfex CRM v1.1 – Addon Cổng thanh toán Paystack cho Perfex CRM

Cổng thanh toán Paystack dành cho Perfex CRM v1.1 – Tải xuống miễn phí Addon. Nó cho phép Khách hàng của bạn Thanh toán hóa đơn bằng Paystack bằng thẻ tín dụng và các phương thức ngân hàng khác mà Paystack cung cấp với cách chấp nhận thanh toán nhanh chóng và an toàn.

Tính năng chính

  • Tích hợp Paystack
  • Thanh toán tự động
  • Cài đặt thanh toán
  • và hơn thế nữa

Tải xuống Cổng thanh toán Paystack cho Perfex CRM

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần với Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng giao hàng