pKANBAN v1.9 – Personal Task Board PHP Script – Tập lệnh PHP dành cho bảng tác vụ cá nhân

pKANBAN v1.9 – Tập lệnh PHP Bảng tác vụ cá nhân của DigitalBorder trên Phần mềm quản lý tác vụ cao cấp Codecanyon Tải xuống miễn phí. Bạn là một Freelancer hay đơn giản là bạn đang tìm cách để biết bạn dành bao nhiêu thời gian cho Công việc của mình? Hoặc có thể chỉ cần sắp xếp trực quan công việc của bạn bằng logic bảng Kanbanb?

Tính năng chính

  • Cài đặt web rất dễ dàng
  • Trình theo dõi thời gian
  • Sắp xếp công việc cá nhân của bạn
  • Màu sắc tùy chỉnh
  • Kéo và thả các yếu tố
  • Đáp ứng nhanh
  • Dựa trên logic Kanban Board
  • Nhiều bảng
  • Người bán và Tiếp thị qua điện thoại
  • và hơn thế nữa

Tải xuống Bảng nhiệm vụ cá nhân pKANBAN

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần với Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng giao hàng