Productify v4.0 Nulled – Production Management System PHP Script – Hệ thống quản lý sản xuất Tập lệnh PHP

Productify v4.0 Nulled – Hệ thống quản lý sản xuất PHP Script Tải xuống miễn phí. Producttify là một hệ thống Quản lý Sản xuất được xây dựng để Đơn giản hóa quy trình sản xuất hoặc Sản xuất. Productify nhẹ, an toàn và nhanh và dựa trên Laravel. Hệ thống này có thể được sử dụng cho bất kỳ công ty Sản xuất nào như Nhà máy May mặc và Thực phẩm, Ngành Y tế, v.v.

Tính năng chính

  • Cực nhanh
  • Hỗ trợ đa ngôn ngữ
  • Thiết kế đáp ứng
  • Tính toán chi phí tự động
  • Trực quan hóa biểu đồ
  • Trường sản phẩm động
  • Tạo sản phẩm được chuyển giao từ sản phẩm đã hoàn thành
  • An toàn và nhẹ
  • Và hơn thế nữa

Tải xuống Hệ thống quản lý sản xuất Productify

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần với Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng giao hàng