PsyPlay 1.2.5 123movies Full Theme with dbmovies + Auto Embed – Chủ đề phim và phim truyền hình

Đây là một chủ đề đầy đủ miễn phí PsyPlay 1.2.5 cho WordPress. PsyPlay được biết đến nhờ trang web 123movies được xây dựng với chủ đề psyplay. Nếu bạn muốn xây dựng trang web phát trực tuyến của riêng mình mà không cần phải làm gì, bạn có thể tải xuống mẫu đầy đủ PsyPlay 1.2.5 này với trình nhập tự động dbmovies và tính năng tự động nhúng. Tất cả các bộ phim và tập phim đều có trình phát với nhiều nguồn phát trực tuyến!

Hướng dẫn cài đặt

  • Tải xuống và giải nén kho lưu trữ psyplay từ trang này.
  • Truy cập trình cài đặt chủ đề wordpress và tải lên psyplay.zip hoặc tải nội dung của psyplay.zip lên thư mục wp-content/themes/ và kích hoạt chủ đề psyplay.
  • Cài đặt chủ đề và các plugin cần thiết.
  • Trong Giao diện – Giấy phép chủ đề dán mã này 35688787929654990 và Lưu.
  • Trong Giao diện – Tùy chọn PsyPlay – TMDB Api – Kích hoạt và đặt khóa API của bạn.
  • Trong Trường tùy chỉnh – Công cụ – Nhập tệp tải lên ACF-Parameters-1.2.0.json từ kho lưu trữ.
  • Trong Giao diện – Tùy chọn PsyPlay – Quảng cáo – Quảng cáo – Trình phát giả – Bật Trình phát giả.
  • Truy cập dbmovies và nhập phim và chương trình truyền hình.
  • Bây giờ bạn sẽ thấy trình phát tự động nhúng trên phim và chi tiết tập.

Tải xuống full code

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS cho mẫu HTML

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS cho mẫu HTML

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS để tải xuống miễn phí mẫu HTML. Bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng