Quizy v2.0 – Facebook Messenger Quiz Chatbot PHP Script

Quizy v2.0 – Tải xuống miễn phí Facebook Messenger Quiz Chatbot PHP Script. Quizy là một tập lệnh Chatbot đố trên Facebook Messenger. Nó đi kèm với một Quản trị viên và một chatbot Messenger. Bắt đầu Chatbot bài kiểm tra của riêng bạn.

Tính năng chính

  • Cập nhật hồ sơ
  • Biểu đồ về lượng tin nhắn, người dùng, xu hướng chủ đề
  • Cấu hình SMTP
  • Quản lý bản dịch ngôn ngữ
  • Giao dịch sọc
  • Cấu hình ứng dụng Facebook
  • Quản lý quy tắc AI
  • Quản lý (Tạo, Cập nhật, Xóa) bài kiểm tra
  • Chủ đề cao cấp
  • và hơn thế nữa

Tải xuống Quizy – Facebook Messenger Quiz Chatbot

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần với Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng giao hàng