Rectangle Max (Admob + GDPR + Android Studio) Game Source – Nguồn trò chơi Rectangle Max

Tải xuống miễn phí mã nguồn trò chơi Rectangle Max (Admob + GDPR + Android Studio). Trò chơi này là một mẫu tốt để học cách sử dụng Android Studio, chứa tài liệu video về tất cả các bước. Công việc dễ dàng trong Rủi ro đơn giản nhất. Quá trình cài đặt Android Studio, Cấu hình của Android Studio cho đến khi Tạo tệp đã ký.

Tính năng chính

  • APK 64 Bit
  • Được thiết kế cho máy tính bảng và điện thoại
  • Quảng cáo Admob
  • Dự án Android Studio
  • Dễ dàng thay đổi giao diện
  • và hơn thế nữa

Tải xuống Rectangle Max (Admob + GDPR + Android Studio)

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Một hệ thống vận tải tích hợp để vận chuyển hàng hóa, dịch vụ chuyển phát nhanh và hậu cần Tải xuống miễn phí tập lệnh PHP