Remito v3.0.2 – Online Money Transfer Solution PHP Script – Giải pháp chuyển tiền trực tuyến PHP Script

Remito v3.0.2 – Giải pháp chuyển tiền trực tuyến PHP Script Tải xuống miễn phí. Remito là Dịch vụ chuyển tiền đáng tin cậy, an toàn và đi kèm với PHP Laravel. Đó là một tập lệnh đáng tin cậy sử dụng để gửi tiền cho gia đình và bạn bè ở nước ngoài. Người nhận nhận tiền mặt mà không phải trả phí.

Tính năng chính

 • Hóa đơn chuyển khoản
 • Thanh toán tự động hơn 25 lần
 • Lịch sử chuyển khoản
 • Hệ thống thông báo người dùng
 • Nội dung động
 • Cập nhật hồ sơ và mật khẩu
 • Quản lý người dùng
 • Giao diện người dùng và quản trị mạnh mẽ nhất
 • Mã phiếu giảm giá
 • Quản lý mục đích gửi
 • Cấu hình email
 • Quản lý mẫu SMS
 • Bảo mật 2FA
 • Thanh toán qua ngân hàng địa phương
 • Phiếu hỗ trợ
 • Và hơn thế nữa

Tải xuống Giải pháp chuyển tiền trực tuyến Remito

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần với Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng giao hàng