Shipping Rate by Distance for WooCommerce v1.1.3 – Plugin Tỷ lệ vận chuyển theo khoảng cách cho WooCommerce

Tỷ lệ vận chuyển theo khoảng cách cho WooCommerce v1.1.3 – Tải xuống miễn phí plugin WordPress WooCommerce. Phí vận chuyển theo khoảng cách cho phép bạn dễ dàng tính phí Vận chuyển cho Khách hàng dựa trên Khoảng cách giữa địa điểm Vận chuyển của bạn và địa điểm của họ.

Tính năng chính

  • Tỷ lệ vận chuyển theo khoảng cách
  • Tính toán khoảng cách
  • Không giới hạn số lượng điều kiện với các mức giá khác nhau
  • Hoạt động quốc tế
  • Áp dụng hạn chế đặt hàng tối thiểu
  • và hơn thế nữa

Tải xuống Phí vận chuyển theo khoảng cách cho Plugin WooC Commerce

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Một hệ thống vận tải tích hợp để vận chuyển hàng hóa, dịch vụ chuyển phát nhanh và hậu cần Tải xuống miễn phí tập lệnh PHP