Sora Front Blogger Template Free – Sora Front Blogger Template Miễn phí

Tải xuống Miễn phí Mẫu Sora Front Blogger. Sora Front là một Chủ đề Blogger đa mục đích, HTML5 và CSS3. Đó là Bố cục 2 cột và Thiết kế đáp ứng 100% giúp nó Tương thích với nhiều loại Thiết bị và Độ phân giải màn hình. Sora Front rất dễ Tùy chỉnh thông qua một loạt các tùy chọn Khác nhau và Đơn giản rất dễ dàng.

Tính năng chính

  • Thiết kế đáp ứng
  • Tải nhanh
  • Trình xác thực công cụ kiểm tra của Google
  • Thân thiện với thiết bị di động
  • Sẵn sàng cho quảng cáo
  • Chia sẻ xã hội
  • Chia sẻ WhatsApp
  • Thân thiện với SEO
  • Và hơn thế nữa

Tải xuống mẫu Sora Front Blogger

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS cho mẫu HTML

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS cho mẫu HTML

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS để tải xuống miễn phí mẫu HTML. Bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng