StackFood Multi Restaurant v3.4 – Food Ordering Delivery Man App Source Code – Mã nguồn ứng dụng Người giao đồ ăn đặt hàng

StackFood Multi Restaurant v3.4 – Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng Delivery Man gọi đồ ăn. Ứng dụng StackFood Delivery Man là mô-đun quan trọng nhất của Nhà hàng đa năng StackFood. Người giao hàng có thể nhận và giao đồ ăn bằng ứng dụng này. Quản trị viên, Nhà hàng và Người dùng có thể xem Chuyển động của Người giao hàng.

Tính năng chính

 • Chọn và Chấp nhận đơn đặt hàng lân cận
 • Xem lịch sử đặt hàng
 • Thay đổi trạng thái Trực tuyến và Ngoại tuyến
 • Chế độ tối
 • Xem Số dư thu nhập
 • Thông báo theo thời gian thực
 • Bảng điều khiển người giao hàng
 • Yêu cầu đặt hàng
 • OTP cho số điện thoại
 • Đăng nhập bằng Số điện thoại
 • Trải nghiệm tương tác
 • Và hơn thế nữa

Tải xuống ứng dụng Delivery Man cho Nhà hàng StackFood Multi

 • Chọn và Chấp nhận đơn hàng lân cận
 • Xem lịch sử Đơn hàng
 • Thay đổi trạng thái Trực tuyến và Ngoại tuyến
 • Chế độ tối
 • Xem số dư thu nhập
 • Thông báo theo thời gian thực
 • Bảng điều khiển người giao hàng
 • Yêu cầu đặt hàng
 • OTP cho Số điện thoại
 • Đăng nhập bằng Số điện thoại
 • Trải nghiệm tương tác
 • Và hơn thế nữa
Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần với Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng giao hàng