Staff Workload for Perfex CRM v1.0.7 Addon – Khối lượng công việc của nhân viên cho phần bổ trợ

Khối lượng công việc của nhân viên cho Phần bổ trợ Perfex CRM v1.0.7 Tải xuống miễn phí. Mô-đun Khối lượng công việc của Nhân viên là một Quy trình Phân phối công việc giữa các Nhân viên và Theo dõi Việc sử dụng của Mọi người theo thời gian. Mục tiêu là đảm bảo Công việc được giao trong Khung thời gian đã lên kế hoạch, nhưng cũng để giữ Cân bằng lành mạnh về Số lượng công việc của mỗi Thành viên trong nhóm.

Tính năng chính

  • Làm thêm giờ
  • Lịch trình làm việc của từng nhân viên theo ngày
  • Chế độ xem dòng thời gian
  • Thanh tác vụ để cập nhật
  • Xem và chỉnh sửa Nhiệm vụ
  • Số giờ ước tính
  • Nhập Bảng chấm công khi Thực hiện Nhiệm vụ
  • Phân bổ thời gian
  • Và hơn thế nữa

Tải xuống khối lượng công việc của nhân viên cho Perfex CRM

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Một hệ thống vận tải tích hợp để vận chuyển hàng hóa, dịch vụ chuyển phát nhanh và hậu cần Tải xuống miễn phí tập lệnh PHP