Lưu trữ thẻ: Smart Courier and Logistic Management Application v1.0

Smart Courier and Logistic Management Application v1.0 – .Net Project – Chuyển phát nhanh thông minh và ứng dụng quản lý logistic

Chuyển phát nhanh thông minh và Ứng dụng quản lý logistic v1.0 - .NET Dự án đã vô hiệu hóa Php Script Tải xuống miễn phí. Ứng dụng được thiết kế cho các công ty cung cấp đặt chỗ bưu kiện và dịch vụ hậu cần từ các công ty khác nhau đến người dùng cuối và quản lý các đặt phòng của họ bằng hệ thống tự động hoàn chỉnh và tạo điều kiện cho khách hàng theo dõi trạng thái bưu kiện của mình.

Đọc thêm »