TeamHost v1.0 – Gaming Community HTML Template Free – Mẫu HTML cộng đồng chơi game miễn phí

TeamHost v1.0 – Tải xuống miễn phí mẫu HTML cộng đồng trò chơi. TeamHost là Mẫu HTML Đặc biệt dành cho Cộng đồng Trò chơi. Nó phù hợp cho tất cả các trang web sáng tạo. Chủ đề này là một giải pháp tuyệt vời cho các nhà thiết kế, nhà tiếp thị, nhà phát triển và lập trình viên. Xem mẫu giao diện Cửa hàng trực tuyến tuyệt vời này bằng cách sử dụng Xem trước trực tiếp.

Tính năng chính

  • Hoàn toàn đáp ứng
  • Phông chữ Marcellus và SegoeUI
  • 14+ Trang
  • Thiết kế rõ ràng, chuyên nghiệp và độc đáo
  • Mẫu trò chơi
  • Thiết kế độc đáo và hiện đại
  • Và hơn thế nữa

Tải xuống Mẫu HTML Cộng đồng Trò chơi TeamHost

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS cho mẫu HTML

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS cho mẫu HTML

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS để tải xuống miễn phí mẫu HTML. Bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng