Templately – The Best Elementor Templates for WordPress – Mẫu phần tử tốt nhất cho WordPress

Templately – Tải xuống miễn phí các mẫu Elementor tốt nhất cho plugin WordPress. Nhận hơn 2070 Mẫu phần tử và Khối sẵn sàng cho Gutenberg để xây dựng Trang web WordPress chỉ sau vài lần nhấp. Tham gia Templately MIỄN PHÍ và lưu các mẫu có sẵn trong MyCloud để cộng tác với các thành viên nhóm trên WorkSpace cho WordPress.

Tính năng chính

  • Mẫu hơn 2070
  • Woocommerce, Danh mục đầu tư, Đại lý, Blog và Trang đích
  • Bộ nhớ miễn phí MyCloud
  • Mẫu dành cho người mới bắt đầu tuyệt đẹp
  • Mời các thành viên trong nhóm của bạn và làm việc cùng nhau
  • Tạo trang đích
  • Elementor và Gutenberg Builder
  • Và hơn thế nữa

Tải xuống Templately – Mẫu phần tử tốt nhất cho Plugin WordPress

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

Cirilla v4.0.0 – Ứng dụng Flutter đa năng cho WordPress

Cirilla v4.0.0 – Ứng dụng Flutter đa năng cho WordPress

Cirilla v4.0.0 – Ứng dụng Flutter đa năng dành cho mã nguồn ứng dụng WordPress & WooC Commerce Tải xuống miễn phí