Thanh toán POS – Hệ thống quản lý bán hàng và hàng tồn kho v1.0

Tải xuống miễn phí Pay POS – Hệ thống quản lý hàng tồn kho và bán hàng v1.0 là Hệ thống quản lý hiện đại, đơn giản và dễ sử dụng, được phát triển bởi C# sử dụng WPF và SQL Server. Hệ thống này cho phép bạn quản lý doanh số bán hàng và hàng tồn kho của công ty bạn.

Các tính năng chính của POS thanh toán

  • Quản lý nhân viên, người dùng, đại lý và khách hàng
  • Thống kê doanh số hàng ngày, hàng tháng, hàng năm
  • Quản lý khách hàng
  • Quản lý sản phẩm, danh mục, hàng tồn kho , Giao dịch và Hồ sơ
  • In nhãn mã vạch sản phẩm
  • Tính toán tổng số
  • Quản lý hàng tồn kho và các mặt hàng quan trọng
  • Quản lý giao dịch
  • Báo cáo Nhân viên, Người dùng, Đại lý, Khách hàng, Nhà phát minh, Sản phẩm và Giao dịch
  • và hơn thế nữa
Tải xuống Pay POS – Hệ thống quản lý hàng tồn kho và bán hàng

Live Demo: Xem Demo

https://www.file-upload.com/326gog4s0xqv

http://uploadb.me/uyz4m4sqxp1i/Pay POS v1.rar.html 

Xem thêm đề xuất

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Một hệ thống vận tải tích hợp để vận chuyển hàng hóa, dịch vụ chuyển phát nhanh và hậu cần Tải xuống miễn phí tập lệnh PHP