Transistor S v1.2.4 – Live Radio (Android) App Source – Đài phát thanh trực tiếp (Android) Nguồn

Transitor S v1.2.4 – Đài phát thanh trực tiếp (Android) Mã nguồn ứng dụng Tải xuống miễn phí. Hỗ trợ phát thanh duy nhất phát ICECAST, SHOUTCAST, MP3 Người dùng trò chuyện trực tuyến (Truy vấn trực tiếp) Xóa tin nhắn Người dùng Ban siêu dữ liệu hỗ trợ Icy.

Các tính năng chính

  • Trò chuyện người dùng
  • Thông báo đẩy OneSignal
  • Chủ đề tối
  • Tùy chỉnh dễ dàng
  • Hỗ trợ băng giá siêu dữ liệu (Nghệ sĩ và Track)
  • Máy chủ Parse
  • Xác thực bằng thư
  • trực tuyến trực tuyến Chat
  • Và nhiều hơn

Tải xuống Radio trực tiếp của Transitor S (Android)

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần với Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng giao hàng