tSMS v2.1.1 – Temporary SMS Receiving System – SaaS PHP Script – Hệ thống nhận SMS tạm thời

TSMS v2.1.1 – Hệ thống nhận SMS tạm thời – Tải xuống miễn phí tập lệnh SaaS PHP. TSMS rất đơn giản để sử dụng, độc đáo, tính năng phong phú và dễ cài đặt ứng dụng để nhận SMS trực tuyến. Bạn có thể tạo trang web của riêng mình để nhận SMS trực tuyến với TSMS.

Các tính năng chính

  • Hỗ trợ kiếm tiền
  • Hệ thống nhận SMS tạm thời
  • Bảo vệ người gửi
  • Thêm số không giới hạn
  • Nguồn mở
  • Cập nhật văn bản dễ dàng
  • Chỉ người dùng đã đăng ký
  • và hơn thế nữa

Tải xuống Hệ thống nhận SMS tạm thời TSMS

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Một hệ thống vận tải tích hợp để vận chuyển hàng hóa, dịch vụ chuyển phát nhanh và hậu cần Tải xuống miễn phí tập lệnh PHP